Huisregels

1. Zodra men het terrein van Beachfestival Zeewolde betreedt, aanvaard men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Beachfestival Zeewolde gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. Op www.beachfestivalzeewolde.nl staan de volledige versie van deze huisregels.
2. Toegang is voorbehouden voor personen met een geldige toegangskaart.
3. Er wordt gevisiteerd.
4. Na het verkrijgen van toegang is het niet mogelijk het terrein weer af en op te gaan.
5. Personen t/m 15 jaar mogen Beachfestival Zeewolde uitsluitend betreden onder begeleiding van een meerderjarige (tenminste 18 jaar oud).
6. Wanneer festivalbezoekers onder invloed/ of in het bezit van drugs en/of in het bezit van wapens of andere gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen zijn, wordt de toegang tot het festivalterrein geweigerd, dan wel van het terrein verwijderd. Tevens wordt de politie
ingeschakeld.
7. Het is op het Beachfestival Zeewolde voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij overtreding volgt verwijdering van het terrein. Wij kunnen een blaasproef afnemen om vast te stellen of er is alcohol genuttigd. Op verzoek van het personeel van Beachfestival Zeewolde, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld. 18+ draagt een polsband en drank wordt enkel verstrekt aan degene met deze polsband.
8. Het dragen van uniforme kleding in groepsverband is niet toegestaan. Bovenkleding is
verplicht.
9. De organisatie is bevoegd foto- en video-opnamen te maken voor commerciële doeleinden.
10. Tijdens het evenement worden video-opnames gemaakt die uitsluitend gebruikt worden voor veiligheidsoverwegingen. Bij het betreden van het terrein gaat u hiermee akkoord.
11. Een bezoeker in kennelijke staat van dronkenschap wordt de toegang tot het terrein geweigerd, dan wel van het terrein verwijderd.
12. Bedreiging, agressie, mishandeling en/of intimidatie in de ruimste zin van het woord zijn ten strengste verboden.
13. De organisatie is niet aansprakelijk materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
14. De organisatie behoudt zich het recht voor om de programmering aan te passen.
15. Zodra het evenement is afgelopen, dient de bezoeker het terrein onmiddellijk te verlaten.
16. Met een geldige toegangskaart is er vrijdag en zaterdag toegang tot 00.00 uur.
17. De horecapunten op het terrein zijn vrijdag en zaterdag geopend tot 01.00 uur en op zondag tot 20.00 uur.

Het niet naleven van het huisreglement zal leiden tot verwijdering van het terrein. Betreden van het terrein is op eigen risico. Wijzigingen en fouten voorbehouden.